153 милиона домейна 09.03.2008

Над половината от всички са домейните .com и .net

Броят на домейните в интернет е надвишил 153 милиона през миналата година, по данни на регистратора VeriSign. От тях 33 милиона са регистрирани през 2007 г., което е ръст от 27% спрямо 2006.

Най-много, над половината от всички са домейните .com и .net, с общ брой 80,4 милиона. За една година регистрациите в тези области са нараснали с 24%, като през четвъртото тримесечие на 2007 са се появили нови 7,5 милиона домейна, а ръстът е бил 4%.

Броят на домейните, регистрирани по географски признак през миналата година, е 58 милиона, което е ръст от 33% процента спрямо 2006. Увеличението на регистрациите през четвъртото тримесечие, спрямо третото, е 6%.

В началото на годината Netcraft обяви, че броят на сайтовете в интернет пространството е достигнал 155 милиона през 2007, т.е. различен от този на домейните, припомня technews. Над 50 милиона нови сайта са се появили през миналата година. Netcraft брои за отделен сайт всеки блог и профил в социална мрежа. 

today.bg 

{START_COUNTER}